OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właścicielem serwisu internetowego (Operatorem Systemu) dostępnego pod adresem https://bctincentive.pl/ i https://www.bctincoming.pl/ jest BCT Group sp. z o.o. sp.k., ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań, NIP: 7792114561 REGON: 639744639, email: info@bctincentive.pl
 2. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu.
 3. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Cele, podstawy prawne i okresy przetwarzania danych:
  • Media społecznościowe:
   W zakresie działania w mediach społecznościowych będziemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:
   1) prowadzenia naszego profilu/kanału w mediach społecznościowych, na warunkach przez nie określonych i informowania Cię za ich pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych przez nas wydarzeniach oraz oferowanych produktach i usługach;
   2) kontaktu z Tobą;
   3) analizy funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z naszego profilu/kanału;
   4) przesyłania Ci informacji handlowych, w tym zaproszeń na organizowane przez nas wydarzenia, za pośrednictwem funkcjonalności profilu/kanału.
   Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w wymienionych wyżej celach jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO), który polega na promocji naszej działalności i poszerzaniu grona naszych sympatyków oraz udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Dane osobowe przetwarzamy przez okres Twojej aktywności związanej z profilem/kanałem, a następnie maksymalnie do czasu usunięcia Twojego konta lub usunięcia Cię z profilu/kanału
  • Cele marketingowe
   W celach marketingowych Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody (art. 6.1.a RODO), Dane będą przetwarzane przez 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody, lub do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody. Dzięki tej zgodzie będziemy mogli przesyłać Ci informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które dla Ciebie przygotowaliśmy.
  • Realizacja usług i Newsletter
   W celach realizacji usług, podejmowania niezbędnych czynności przed zawarciem umowy oraz w uzasadnionych przypadkach archiwizacji danych po zrealizowaniu usługi. Twoje dane będziemy przetwarzali na podstawie zawartej umowy (art. 6.1.b RODO),
   Poza tym Twoje dane będziemy przetwarzali również w celu ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6.1.f RODO). Dane te przetwarzamy do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa.
  • Formularze kontaktowe
   W przypadku formularzy kontaktowych podanie Twoich danych osobowych może być niezbędne do prawidłowego przesłania zapytań poprzez udostępnione przez nas formularze kontaktowe. W takim przypadku Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach prawidłowej obsługi realizacji zapytań przesłanych przez Ciebie do Operatora Systemu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowej obsługi Twojego zapytania,
 5. Masz prawo żądania:
  1. dostępu do treści Twoich danych;
  2. ich sprostowania;
  3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:
   1. wycofasz Swoją zgodę na ich przetwarzanie,
   2. Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   3. wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych,
   4. wniesiesz sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu dostosowania naszych usług do Twoich preferencji,
   5. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie RODO;
  6. przenoszenia Twoich danych na podstawie RODO;
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, o ile następuje ono na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie Twoich danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Na co dzień korzystamy z usług firm, dzięki którym zapewniamy Ci najwyższy standard obsługi. Twoje dane osobowe mogą zostać im przekazane do przetwarzania na nasze zlecenie. Dzieje się tak najczęściej w przypadku współpracy z konkretnym usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, dostawcą usług pocztowych, kurierskich, płatniczych, prawniczych, ubezpieczeniowych, informatycznych i audytowych) lub podwykonawcą (np. agencją marketingową).
 8. Twoje dane możemy przekazać również podmiotom powiązanym z nami kapitałowo lub osobowo. W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie przez nas wskazanych. W żadnym przypadku przekazanie danych nie zwalnia nas jako Administratora z odpowiedzialności za ich przetwarzanie.
 9. W związku z korzystaniem przez nas z mediów społecznościowych, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane właścicielom portali: m.in. Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, a także obsługującym nas agencjom marketingowym.
 10. Nasi dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, zadbaliśmy, aby dostawcy gwarantowali wysoki stopnień ochrony danych osobowych.

PLIKI COOKIES 

Polityka plików "cookies"

Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest BCT Group ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań, NIP: 7792114561 REGON: 639744639, email: info@bctincentive.pl (Zwanego dalej Operatorem).

Czym są pliki "cookie"?

Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików "cookies"?

Pliki "cookies" używamy w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości

utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

Jakich plików "cookies" używamy?

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach stron internetowych stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach stron internetowych

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań

„analityczne" pliki cookie analizy internetowej umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości stron internetowych, aby lepiej zorganizować układ naszej strony. Gromadzą informacje o sposobie korzystania z naszej strony przez odwiedzających, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkowników na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym. W tym celu korzystamy z rozwiązania Google Analytics.

Pliki cookie firm niezależnych znajdujących się na stronach internetowych Operatora:

Google Analytics - pliki cookie analiz stron internetowych gromadzą informacje o sposobie korzystania przez odwiedzających z naszej strony, typie strony, z jakiej użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony w stopniu zagregowanym.

Więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com

YouTube - w stonach internetowych obsługiwanych przez Operatora zamieszczone zostały filmy oraz linki do filmów z serwisu YouTube. Wskutek tego podczas przeglądania strony z wbudowaną zawartością pochodzącą z serwisu YouTube lub podaną pod linkami użytkownik może zetknąć się z plikami cookie z tych serwisów.

Więcej informacji: youtube.pl

Livechat – na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z  biurem obsługi klienta, oraz usprawniająca bieżącą obsługę zapytań użytkowników, dzięki plikom cookies mamy możliwość szybko potwierdzić Twoją tożsamość, dzięki czemu korzystanie z naszych Usług staje się znacznie łatwiejsze i bardziej dostępne. „Pliki cookie” są wykorzystywane przez LiveChat, Inc. wyłącznie w celu personalizacji konkretnego użytkownika

więcej informacji na stronie: livechatinc.com

INNE PLIKI COOKIES

Z uwagi na występowanie różnic w zakresie stosowanych Cookies, opisy odnoszące się do innych cookiesów powinny zostać doprecyzować osobno przez podmioty, zgodnie z przykładem poniżej:

Przykład (wykorzystywane ma stronach – cookies _cfduid)

CallPage - na stronie internetowej wykorzystywana jest aplikacja ułatwiająca kontakt użytkownika z  biurem obsługi klienta, oraz usprawniająca kontakt telefoniczny użytkowników, dzięki plikom cookies mamy możliwość zareagować na wysłaną przez użytkownika prośbę o kontakt telefoniczny. „Pliki cookie” są wykorzystywane przez CallPage. wyłącznie w celu prawidłowego wyświetlenia apletu zamówienia rozmowy i nie przechowują żadnych danych osobowych.

więcej informacji na stronie: https://www.callpage.io/privacy-policy-2018

 

Przykład (moduł śledzący Facebooka – cookies _fr)

Facebook - na stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisujące id przeglądarki i zaszyfrowaną wersję tożsamości użytkownika zalogowanego na Facebooku, pliki te pozwalają nam analizować ilość odwiedzin użytkowników przekierowanych do strony TEB.pl z linków opublikowanych na Facebooku i dostosowywać komunikację oraz ofertę do potrzeb odwiedzających.

więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika (Par 6 pkt.1 lit a RODO), w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy (Par 6 pkt.1 lit b RODO). Dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych (PAR 6 pkt.1 lit.f RODO).

Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Jak długo będziemy przetwarzać pliki "cookies"?

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na zapisywanie plików cookies, co 365 dni od daty wyrażenia zgody na ich zapisywanie, będziemy podczas Twojej kolejnej wizyty na naszych stronach prosić Cię o ponowne wyrażenie zgody na ich zapisywanie.

Usuwanie plików "cookies"

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Internet Explorer (link do ustawień przeglądarki)

FireFox (link do ustawień przeglądarki)

Opera (link do ustawień przeglądarki)

Chrome (link do ustawień przeglądarki)

Ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Jakie zabezpieczenia stosujemy na stronach?

Strony internetowe Operatora są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Operator stron internetowych oferuje Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania materiałów reklamowych oraz zamówionych newsletterów. Operator zapewnia Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z baz danych i umożliwia wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych.