Top
Image Alt

Polityka prywatności

Home  /  Polityka prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE www.bctincentive.pl

Drogi Użytkowniku,
poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.bctincentive.pl. Słowa pisane wielką literą należy definiować zgodnie z Regulaminem.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administratorem danych jest BCT Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. Dobromiły 16, 61-055 Poznań (kontakt: rodo@bctincentive.pl). BCT Group sp. z o.o. sp. k. jest administratorem w zakresie związanym z zapewnieniem prawidłowego działania, utrzymywania oraz rozwoju Strony internetowej jako usługi świadczonej powszechnie – każdej osobie, która wejdzie na stronę internetową. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy otrzymają dane do Logowania na Stronie
internetowej jest każdorazowo Organizator (klient BCT Group sp. z o.o. sp. k.), który korzysta z usług BCT Group. BCT Group jako Usługodawca nie jest administratorem tych danych, ale przetwarza dane osobowe uczestników w imieniu Organizatorów.

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe jako Użytkownika strony internetowej www.bctincentive.pl są przetwarzane w celu prowadzenia tej strony oraz zapewnienia jej funkcjonalności, np. przesłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane osobowe przetwarzane mogą być również w celu przesyłania komunikatów marketingowych dotyczących BCT Incentive.

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? W JAKI SPOSÓB JE ZBIERAMY?

Zbieramy i przetwarzamy informacje o tym, w jaki sposób korzystasz ze strony internetowej www.bctincentive.pl. Jest to możliwe dzięki plikom cookies, o której więcej dowiesz się tutaj.

Twoje dane osobowe pozyskujemy również od Ciebie wówczas, gdy podajesz je w ramach wiadomości przesyłanej do nas przez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.bctincentive.pl.

Twoje dane zbieramy również wtedy, gdy zapisujesz się na nasz newsletter.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Mamy prawnie uzasadniony interes w tym, aby:

a) dbać o jakość korzystania z naszej strony internetowej oraz zabezpieczać sprawne działanie znajdujących się na niej funkcjonalności;

b) prowadzić dla użytkowników naszej strony internetowej skrzynkę kontaktową, udzielać odpowiedzi na pytania i zapewniać im pozytywne doświadczenia w kontakcie z nami.

Z kolei na podstawie zgody, którą wyraziłeś zapisując się na newsletter, możemy wysyłać do Ciebie komunikaty marketingowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Jeśli zadałeś nam pytanie Twoje dane przechowujemy przez czas niezbędny dla udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi. Dzięki przechowywaniu Twoich danych, możemy w możliwie najlepszy sposób odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Dane przechowywane w bazie marketingowej przechowujemy do czasu wycofania przez Ciebie zgody na kontakt marketingowy.

W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

KOMU UJAWNIANE SĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane ujawniamy innym podmiotom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne. Są to zawsze podmioty wyspecjalizowane w danej dziedzinie, które świadczą dla nas profesjonalne usługi. Rodzaje podmiotów, którym możemy ujawniać Twoje dane to:

  • podmioty prowadzące obsługę techniczną oraz informatyczną strony internetowej www.bctincentive.pl;
  • kancelarie prawne, które wspierają nas w prowadzeniu biznesu.

W każdym przypadku, gdy ujawniamy Twoje dane innym podmiotom, dokonujemy tego w ramach obowiązujących przepisów. Jeśli nasi usługodawcy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu, muszą zapewnić gwarancje wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych, które będą chroniły Twoje dane osobowe i spełniały wymogi Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Prawo ochrony danych osobowych daje Ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili, o ile jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości i informacji, które Ciebie dotyczą. Twoje prawa obejmują:

  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  2. prawo do poprawiania danych;
  3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do żądania usunięcia danych;
  5. prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych.

Aby skorzystać z ww. uprawnień, skontaktuj się z administratorem poprzez adres e-mail: rodo@bctincentive.pl.

Jeżeli uznasz, że w jakikolwiek sposób naruszyliśmy reguły przetwarzania Twoich danych osobowych, to masz prawo do złożenia skargi bezpośrednio do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powinieneś podać pełny opis zaistniałej sytuacji, wskazać jakie działanie uznajesz za naruszające Twoje prawa lub wolności oraz podać czego się domagasz. Skargę należy złożyć bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odrębnie chcemy Cię poinformować, że w określonych sytuacjach masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Sprzeciw możesz wnieść wówczas, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu (np. w celach marketingowych). W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych procesów (w innych
celach), ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.

Aby zgłosić swój sprzeciw, skontaktuj się z administratorem poprzez adres e-mail: rodo@bctincentive.pl.

CZY TWOJE DANE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA TERYTORIUM EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (EOG)?

Przy prowadzeniu strony internetowej www.bctincentive.pl korzystamy z narzędzi dostarczanych przez podmioty, które znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, a niektórzy z naszych dostawców usług mogą przechowywać Twoje dane poza ww. terytorium (np. Google).

Jeśli mogłoby dochodzić do przekazywania informacji poza Europejski Obszar Gospodarczy, będzie się to odbywać wyłącznie w ramach procedur wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych, a więc:

  • do takich krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą, że zapewniają one odpowiedni stopień ochrony, albo
  • w razie braku ww. decyzji – po zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń, i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej, np. na podstawie zawarcia z podmiotem, do którego dane mają zostać przekazane standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, wyposażonych w dodatkowe środki zabezpieczające – o ile będzie to konieczne.
Nie możesz się zarejestrować